6.1.10

വിമാനം വൈകുന്നു..!!(കാര്‍ട്ടൂണ്‍)


എന്റെ  കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് mail അയക്കാനും
സ്ക്രാപ്പ് അയക്കാനും "നല്ലസ്ക്രാപ്പ്.com" സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.        

3.1.10

സ്ത്രീ പീഡനം ഇങ്ങിനെയും..!


2004 ല്‍ വരച്ച ഒരു കാര്‍ട്ടൂണ്‍
കാര്‍ട്ടൂണിനു മുകളില്‍ ഒന്ന് ക്‍ളിക്കിയാല്‍ വലുതായി കാണാം.

ഞാന്‍

My photo
മുഴുവന്‍ പേര് സജീബ്‌ ഖാന്‍, ദുബായില്‍ ജോലി,നാട്ടില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പോത്തന്‍കോട്‌ എന്‍റെ സ്വന്തം ഗ്രാമം