23.10.07

ശ്രീശാന്ത് അഭിനയം പഠിച്ച് തുടങ്ങി

ശ്രീശാന്ത് അഭിനയം പഠിച്ച് തുടങ്ങി

ഞാന്‍

My photo
മുഴുവന്‍ പേര് സജീബ്‌ ഖാന്‍, ദുബായില്‍ ജോലി,നാട്ടില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പോത്തന്‍കോട്‌ എന്‍റെ സ്വന്തം ഗ്രാമം