30.1.08

24.1.08

കാലം കലഹം

കാലം കലഹം
ചിത്രത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ വലുതായി കാണാം

12.1.08

1.1.08

ഞാന്‍ ഒന്നും പറയുന്നില്ല...!!

ഞാന്‍ ഒന്നും പറയുന്നില്ല...!!

ഞാന്‍

My photo
മുഴുവന്‍ പേര് സജീബ്‌ ഖാന്‍, ദുബായില്‍ ജോലി,നാട്ടില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പോത്തന്‍കോട്‌ എന്‍റെ സ്വന്തം ഗ്രാമം