22.11.07

എന്‍റെ ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍

വരകള്‍ ചലിപ്പിക്കുവാന്‍ ഒരു ശ്രമം എത്രമാത്രം വിജയിച്ചു എന്നറിയില്ല എങ്കിലും അവ ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നു.

ഞാന്‍

My photo
മുഴുവന്‍ പേര് സജീബ്‌ ഖാന്‍, ദുബായില്‍ ജോലി,നാട്ടില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പോത്തന്‍കോട്‌ എന്‍റെ സ്വന്തം ഗ്രാമം