28.5.08

11.5.08

സഹായിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ലേ....?

സഹായിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ലേ....?

ഞാന്‍

My photo
മുഴുവന്‍ പേര് സജീബ്‌ ഖാന്‍, ദുബായില്‍ ജോലി,നാട്ടില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പോത്തന്‍കോട്‌ എന്‍റെ സ്വന്തം ഗ്രാമം