23.7.08

16.7.08

ബ്ലോഗ് വാര്‍ഷികം

ബ്ലോഗ് ഒന്നാം വാര്‍ഷികം

ഞാന്‍

My photo
മുഴുവന്‍ പേര് സജീബ്‌ ഖാന്‍, ദുബായില്‍ ജോലി,നാട്ടില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പോത്തന്‍കോട്‌ എന്‍റെ സ്വന്തം ഗ്രാമം