3.10.10

കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ കാര്ട്ടുനിസ്റ്റുമാര്‍ക്കൊപ്പം ഒരിടം ലഭിച്ചപ്പോള്‍.

കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ കാര്ട്ടുനിസ്റ്റുമാര്‍ക്കൊപ്പം ഒരിടം ലഭിച്ചപ്പോള്‍.   

1 comment:

സുനിൽ പണിക്കർ said...

ക്ലാപ്.. ക്ലാപ്..

ഞാന്‍

My photo
മുഴുവന്‍ പേര് സജീബ്‌ ഖാന്‍, ദുബായില്‍ ജോലി,നാട്ടില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പോത്തന്‍കോട്‌ എന്‍റെ സ്വന്തം ഗ്രാമം