22.11.08

അഭയ കേസ് (കാര്‍ട്ടൂണ്‍)

അഭയ കേസ് (കാര്‍ട്ടൂണ്‍)

2 comments:

ഖാന്‍പോത്തന്‍കോട്‌ said...

അഭയ കേസ് (കാര്‍ട്ടൂണ്‍)

Shilin-cartoons said...

good

ഞാന്‍

My photo
മുഴുവന്‍ പേര് സജീബ്‌ ഖാന്‍, ദുബായില്‍ ജോലി,നാട്ടില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പോത്തന്‍കോട്‌ എന്‍റെ സ്വന്തം ഗ്രാമം