21.11.08

ബോംബുകള്‍.... ജാഗ്രതൈ...!!

ബോംബുകള്‍.... ജാഗ്രതൈ...!!

3 comments:

ഖാന്‍പോത്തന്‍കോട്‌ said...

ബോംബുകള്‍.... ജാഗ്രതൈ...!!

V.R. Hariprasad said...

good one..
:)

സുനില്‍ പണിക്കര്‍Isunil panikker said...

hahahahahahahahahha!!

ഞാന്‍

My photo
മുഴുവന്‍ പേര് സജീബ്‌ ഖാന്‍, ദുബായില്‍ ജോലി,നാട്ടില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പോത്തന്‍കോട്‌ എന്‍റെ സ്വന്തം ഗ്രാമം