28.8.09

രാഷ്ട്രദീപിക സായാഹ്ന പത്രം cartoon Scope 4415

രാഷ്ട്രദീപിക സായാഹ്ന പത്രം  cartoon Scope 4415

ഞാന്‍

My photo
മുഴുവന്‍ പേര് സജീബ്‌ ഖാന്‍, ദുബായില്‍ ജോലി,നാട്ടില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പോത്തന്‍കോട്‌ എന്‍റെ സ്വന്തം ഗ്രാമം