17.3.09

കേരള ഇലക്ഷന്‍ & ഗള്ഫ് മലയാളി

കേരള ഇലക്ഷന്‍ & ഗള്ഫ് മലയാളി

4 comments:

ഖാന്‍പോത്തന്‍കോട്‌ said...

"കേരള ഇലക്ഷന്‍ & ഗള്ഫ് മലയാളി"

ഖാന്‍പോത്തന്‍കോട്‌ said...
This comment has been removed by the author.
'പ്രവാസി' എന്ന 'പ്രയാസി' said...

Well done..

സുനില്‍ പണിക്കര്‍Isunil panikker said...

kalakki...!
ippozha ithu kandathu..

ഞാന്‍

My photo
മുഴുവന്‍ പേര് സജീബ്‌ ഖാന്‍, ദുബായില്‍ ജോലി,നാട്ടില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പോത്തന്‍കോട്‌ എന്‍റെ സ്വന്തം ഗ്രാമം