14.6.08

സമ്മതം അല്ല ...!

സമ്മതം അല്ല ...!

3 comments:

ഖാന്‍പോത്തന്‍കോട്‌ said...

സമ്മതം അല്ല ...!

ഷാനവാസ്‌ ഇലിപ്പക്കുളം said...

Good one :)

മലയാ‍ളി said...

ഒരിക്കലും.....

ങുര്‍....ങുര്‍....

ഞാന്‍

My photo
മുഴുവന്‍ പേര് സജീബ്‌ ഖാന്‍, ദുബായില്‍ ജോലി,നാട്ടില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പോത്തന്‍കോട്‌ എന്‍റെ സ്വന്തം ഗ്രാമം