24.3.08

കാലമേ...നീ...കാണുക..!

കാലമേ...നീ...കാണുക..!

2 comments:

ഖാന്‍പോത്തന്‍കോട്‌ said...

കാലമേ...നീ...കാണുക..!

Sharu.... said...

രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ കൊയ്ത്തല്ലെ ഇപ്പോള്‍...തലകല്‍ കൊയ്യുന്ന കൊയ്ത്തുകാലം

ഞാന്‍

My photo
മുഴുവന്‍ പേര് സജീബ്‌ ഖാന്‍, ദുബായില്‍ ജോലി,നാട്ടില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പോത്തന്‍കോട്‌ എന്‍റെ സ്വന്തം ഗ്രാമം