15.7.07

കളിയല്ല കര്യം


1 comment:

ഖാന്‍പോത്തന്‍കോട്‌ said...

കളിയല്ല കര്യം

ഞാന്‍

My photo
മുഴുവന്‍ പേര് സജീബ്‌ ഖാന്‍, ദുബായില്‍ ജോലി,നാട്ടില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പോത്തന്‍കോട്‌ എന്‍റെ സ്വന്തം ഗ്രാമം