16.7.07

തല്ലരുത്‌ അമ്മാവാ..

1 comment:

ഖാന്‍പോത്തന്‍കോട്‌ said...

തല്ലരുത്‌ അമ്മാവാ..

ഞാന്‍

My photo
മുഴുവന്‍ പേര് സജീബ്‌ ഖാന്‍, ദുബായില്‍ ജോലി,നാട്ടില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പോത്തന്‍കോട്‌ എന്‍റെ സ്വന്തം ഗ്രാമം