15.7.07

ഈ ലോകം,.. ഇങ്ങിനേയും ചിലര്‍..!


1 comment:

ഖാന്‍പോത്തന്‍കോട്‌ said...

ഈ ലോകം,.. ഇങ്ങിനേയും ചിലര്‍..!

ഞാന്‍

My photo
മുഴുവന്‍ പേര് സജീബ്‌ ഖാന്‍, ദുബായില്‍ ജോലി,നാട്ടില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പോത്തന്‍കോട്‌ എന്‍റെ സ്വന്തം ഗ്രാമം