15.7.07

വിമാന സര്‍വീസ്‌
1 comment:

ഖാന്‍പോത്തന്‍കോട്‌ said...

വിമാന സര്‍വീസ്‌

ഞാന്‍

My photo
മുഴുവന്‍ പേര് സജീബ്‌ ഖാന്‍, ദുബായില്‍ ജോലി,നാട്ടില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പോത്തന്‍കോട്‌ എന്‍റെ സ്വന്തം ഗ്രാമം