15.7.07

പണി മറക്കാമോ..?


2 comments:

ഖാന്‍പോത്തന്‍കോട്‌ said...

പണി മറക്കാമോ..?

nishi said...

nannayittundu

ഞാന്‍

My photo
മുഴുവന്‍ പേര് സജീബ്‌ ഖാന്‍, ദുബായില്‍ ജോലി,നാട്ടില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പോത്തന്‍കോട്‌ എന്‍റെ സ്വന്തം ഗ്രാമം