18.12.10

3.10.10

കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ കാര്ട്ടുനിസ്റ്റുമാര്‍ക്കൊപ്പം ഒരിടം ലഭിച്ചപ്പോള്‍.

കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ കാര്ട്ടുനിസ്റ്റുമാര്‍ക്കൊപ്പം ഒരിടം ലഭിച്ചപ്പോള്‍.   

21.3.10

ഹാപ്പി..വനദിനം..!!

ഹാപ്പി..വനദിനം..!!

19.3.10

ക്യാമറ..ക്യാമറ..!!

കാര്‍ട്ടൂണിനു മുകളില്‍ ഒന്ന് ക്ലിക്കിയാല്‍ വലുതായി കാണാം.

23.2.10

ഞാന്‍

My photo
മുഴുവന്‍ പേര് സജീബ്‌ ഖാന്‍, ദുബായില്‍ ജോലി,നാട്ടില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പോത്തന്‍കോട്‌ എന്‍റെ സ്വന്തം ഗ്രാമം